Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Byggeteknisk rådgivning

Brandrådgivning:

Brandteknisk rådgivning i forbindelse med byggeri. Vi sikre, at byggeriet lever op til kravene i bygningsreglementet til brandsikring af bygninger.

Byggetilladelser:

Ansøgning hos kommunen vedhæftet den rigtige dokumentation. Et lovpligtigt krav ved de fleste byggerier.

Tilsyn:

Ved at føre løbende tilsyn og kontrol med et byggeri, undgår vi misforståelser mellem bygherre og entreprenør.

Bygherrerådgivning:

Som bygherrerådgiver agerer vi som din nærmeste rådgiver, på både store og små byggeprojekter, fra start til slut i processen.

Energiberegning:

Lovpligtig ved nybyggeri. Er en udregning, som dokumenterer, at byggeriet overholder de lovmæssige krav.

Varmetabsberegning:

Giver et overblik over boligens varmeøkonomi. Skal bl.a. vedlægges ansøgning om byggetilladelse, f.eks. ved opførelse af en 1.sal på en bolig, til kommunen.

Byggeteknisk rapport:

For nogle ejendomme er det ikke muligt at udarbejde en tilstandsrapport, bl.a. andelsboliger og erhvervsbygninger. Som erstatning kan man få udarbejdet en byggeteknisk rapport, der beskriver bygningens tilstand, og de skader der eventuelt måtte være.

Rentabilitetsberegning:

En rentabilitetsberegning er en beregning, der fortæller dig, om du har pligt til at efterisolere din bolig, når du alligevel er i gang med at renovere dit hus.

m