Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Byggeteknisk rådgivning

Brandrådgivning:

Brandteknisk rådgivning i forbindelse med byggeri. Vi sikre, at byggeriet lever op til kravene i bygningsreglementet til brandsikring af bygninger.

Byggetilladelser:

Ansøgning hos kommunen vedhæftet den rigtige dokumentation. Et lovpligtigt krav ved de fleste byggerier.

Tilsyn:

Ved at føre løbende tilsyn og kontrol med et byggeri, undgår vi misforståelser mellem bygherre og entreprenør.

Bygherrerådgivning:

Som bygherrerådgiver agerer vi som din nærmeste rådgiver, på både store og små byggeprojekter, fra start til slut i processen.

Energiberegning:

Lovpligtig ved nybyggeri. Er en udregning, som dokumenterer, at byggeriet overholder de lovmæssige krav.

Varmetabsberegning:

Giver et overblik over boligens varmeøkonomi. Skal bl.a. vedlægges ansøgning om byggetilladelse, f.eks. ved opførelse af en 1.sal på en bolig, til kommunen.

Byggeteknisk rapport:

For nogle ejendomme er det ikke muligt at udarbejde en tilstandsrapport, bl.a. andelsboliger og erhvervsbygninger. Som erstatning kan man få udarbejdet en byggeteknisk rapport, der beskriver bygningens tilstand, og de skader der eventuelt måtte være.

Rentabilitetsberegning:

En rentabilitetsberegning er en beregning, der fortæller dig, om du har pligt til at efterisolere din bolig, når du alligevel er i gang med at renovere dit hus.

Rådgivning

Indledende møde:

Vi indhenter og medbringer tilgængelige oplysninger, der har betydning for projektet, og starter under besøget ud med, at du giver os et indblik i dine ønsker og forventninger. Sammen gennemgår vi dit projekt, hvilket giver os en mulighed for at kunne vurdere og afklare muligheder og udfordringer til dit projekt – hvad enten det drejer sig om nybyggeri, ombygning eller tilbygning.

Efter mødet får vi udarbejdet en idé-skitse, som du vil få præsenteret via mail, sammen med en kort beskrivelse af dine ønsker for projektet. Du kan også vælge at vi tager et kort møde på Tegnestuen, hvor vi sammen gennemgår dit projekt.

Skitsefasen:

Her udarbejder vi en arkitekttegnet skitse, hvor du kan se dit nye hjem. Med denne visualisering begynder dit byggeprojekt, og det er muligt at komme videre i byggeprocessen. Du skal bl.a. bruge den, hvis du skal ansøge om realkreditlån

Myndighedsfasen:

Det er nødvendigt at få udarbejdet myndighedstegninger, samt beskrivelser af projektet til myndighederne, så der kan ansøges om byggetilladelse mv. hos kommunen. I denne fase undersøger vi også lokalplan og bygningsreglementets krav.

Projekteringsfasen:

I denne fase laves der en samlet plan for projektet, som også håndværkerne kan bruge i deres arbejde. Disse beregninger, materialeliste og byggetegninger, også kaldet Udbudsmateriale, danner grundlaget for byggeprojektet.

Hvis I ønsker at få vores råd i forbindelse med valg af entreprenør og håndværker, hjælper vi gerne.

Tilsyn og færdigmelding:

Det er vigtigt at holde løbende kontrol med dit byggeri. Når der er indgået en aftale med en entreprenør, så tilbyder vi at lave løbende tilsyn på projektet.

Samtidig er det et lovkrav, at der på et projekt, hvor der er indhentet en byggetilladelse, skal foretages en færdigmelding, med relevant dokumentation. Dvs. at du skal kunne dokumentere, at dit arbejdet er udført efter gældende regler.

m